Opiekun środowiskowy

Czas trwania nauki: 1 rok

 Zajęcia w weekendy

Zawód: opiekunka środowiskowa

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;
 • istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych,
 • opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Potencjalne miejsca pracy:

 • placówki pomocy społecznej;
 • środowisko zamieszkania podopiecznego;
 • MOPS, MOPR.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Podstawy psychologii
 3. Wybrane zagadnienia z socjologii
 4. Opieka i pielęgnacja człowieka
 5. Organizacja opieki środowiskowej
 6. Język obcy w pomocy społecznej
 7. Umiejętności opiekuńcze
 8. Aktywizacja osoby podopiecznej
 9. Trening umiejętności społecznych
 10. Praktyki zawodowe na  I i II semestrze

Absolwent potrafi:

 • organizować opiekę oraz wspierać społecznie osobę podopieczną;
 • sprawować opiekę nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;
 • pomagać osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;
 • motywować osobę podopieczną do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej;

Telefon

501 763 701

Email

lebork@oswiatalingwista.eu

Adres

ul. Marcinkowskiego1

84-300 Lębork

ORGAN PROWADZĄCY