Technik usług kosmetycznych

Czas trwania nauki: 2 lata

 Zajęcia w weekendy

Zawód: technik usług kosmetycznych

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;
 • technik usług kosmetycznych wykonuje  zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej (zachowawczej), leczniczej i upiększającej;
 • praca kosmetyczki ma charakter pracy indywidualnej, wykonuje ją samodzielnie w oparciu o własne wiadomości, umiejętności praktyczne i doświadczenia zawodowe.

Potencjalne miejsca pracy:

 • gabinety kosmetyczne;
 • ośrodki SPA;
 • własna działalność gospodarcza.

Absolwent potrafi:

 • przeprowadzić diagnozę kosmetyczną;
 • wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i upiększające;
 • udzielać porad kosmetycznych;
 • organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny;

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Podstawy anatomii
 3. Podstawy dermatologii
 4. Fizykoterapia
 5. Chemia kosmetyczna
 6. Zarys kosmetologii
 7. Psychologia
 8. Język obcy zawodowy
 9. Podstawy żywienia
 10. Podstawy działalności gospodarczej
 11. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 12. Ratownictwo
 13. Wizaż
 14. Kosmetyka pielęgnacyjna i zabiegowa
 15. Zabiegi fizykoterapeutyczne
 16. Wizaż i stylizacja
 17. Pracownia chemii kosmetycznej
 18. Praktyki zawodowe na II i IV semestrze

 

PRACOWNIA

PRACOWNIA

Telefon

501 763 701

Email

lebork@oswiatalingwista.eu

Adres

ul. Marcinkowskiego1

84-300 Lębork

ORGAN PROWADZĄCY