SPRAWY BIEŻĄCE

Informacja Dyrektora Szkoły  dotycząca deklaracji na egzamin.

 

Szanowni Państwo , proszę o dokładne wypełnienie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w czerwcu 2021r.

Należy wpisać swoje dane ,numer telefonu, adres e-mailowy, nazwę i numer zawodu ,oznaczenie kwalifikacji(zgodnie z podstawą 2019r).

Deklarację należy wypełnić do dnia 03.02.2021r i jest to termin ostateczny. Deklarację wysyłamy na adres e-mailowy szkoły ,dostarczamy do sekretariatu LO nr 2  lub do biura w ZWARZE w godzinach 9:00-14:30(od poniedziałku do piątku).

PLIK DO POBRANIA:

Telefon

501 763 701

Email

lebork@oswiatalingwista.eu

Adres

ul. Marcinkowskiego1

84-300 Lębork

ORGAN PROWADZĄCY