Asystent osoby niepełnosprawnej

Czas trwania nauki: 1 rok

 Zajęcia w weekendy

Zawód: asystent osoby niepełnosprawnej

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;
 • celem głównym działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości;
 • asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem;
 • diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych;
 • planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.

Potencjalne miejsca pracy:

 1. jednostki organizacji pomocy społecznej;
 2. instytucje działające na rzec osób niepełnosprawnych;
 3. środowisko zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Absolwent potrafi:

 • udzielać pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji;
 • świadczyć opiekę osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • wspierać osobę niepełnosprawną w dążeniu do samodzielności życiowej;
 • motywować osobę niepełnosprawną do aktywności społecznej i zawodowej.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 3. Elementy anatomii i patologii człowieka
 4. Język migowy
 5. Opieka i pielęgnacja człowieka
 6. Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 7. Język obcy w pomocy społecznej
 8. Umiejętności opiekuńcze
 9. Terapia zajęciowa i aktywizacja
 10. Praktyki zawodowe na I i II semestrze

Telefon

501 763 701

Email

lebork@oswiatalingwista.eu

Adres

ul. Marcinkowskiego1

84-300 Lębork

ORGAN PROWADZĄCY