Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Lębork | Marcinkowskiego 1

Witajcie w SPMiS!

 Wychowanie fizyczne;

 Bezpieczeństwo i higiena pracy;

 Podstawy działalności gospodarczej;

 Język obcy zawodowy;

 Propedeutyka zdrowia;

 Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii;

 Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia;

 Organizacja ochrony zdrowia;

 Język migowy;

 Technologie informatyczne;

 Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka;

 Teoretyczne podstawy wychowania dziecka;

 Teoria wychowania muzycznego;

 Teoria wychowania artystycznego;

 Pracownia pielęgnacji dziecka;

 Pracownia wychowania dziecka;

 Wychowanie dziecka przez literaturę i muzykę;

 Wychowanie artystyczne dziecka;

 Opieka nad dzieckiem;

 Praktyki zawodowe na II i IV semestrze.

Program nauczania:

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Adres

Lębork, ul. Marcinkowskiego 1

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Opiekunka dziecięca

 planować i organizować pracę opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną;

 pielęgnować dziecko zdrowe, chore i niepełnosprawne;

 prowadzić działania wychowawcze i edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka;

 promować zdrowie i prowadzić działania profilaktyczne;

 udzielać pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Absolwent potrafi:

 żłobki,

 domy opieki,

 szpitale, hospicja i różnego rodzaju ośrodki, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi),

 opiekunka dziecięca może też pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi.

Potencjalne miejsca pracy:

2023 | Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu | Wszelkie prawa zastrzeżone

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Kontakt

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

REKRUTACJA 

Opiekunka dziecięca

Czas trwania nauki: 2 lata

Zajęcia w weekendy

 

 absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;

 

 opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku od 0-4 roku życia;

 

 zadaniem opiekunki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb;

 

 opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi;

 

 odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.

Zawód: Opiekunka dziecięca

Ponad 5 000

absolwentów SPMiS!

5000+

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

KONTAKT 

Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie szkoły lub biurze pracowni praktycznych.

Opiekunka dziecięca

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych