Opiekunka dziecięca

Czas trwania nauki: 2 lata

 Zajęcia w weekendy

Zawód: opiekunka dziecięca

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;
 • opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku od 0-4 roku życia;
 • zadaniem opiekunki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb;
 • opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi;
 • odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.

Potencjalne miejsca pracy:

 • żłobki,
 • domy opieki,
 • szpitale, hospicja i różnego rodzaju ośrodki, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi),
 • opiekunka dziecięca może też pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi.

Absolwent potrafi:

 • planować i organizować pracę opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną;
 • pielęgnować dziecko zdrowe, chore i niepełnosprawne;
 • prowadzić działania wychowawcze i edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka;
 • promować zdrowie i prowadzić działania profilaktyczne;
 • udzielać pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne;
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy;
 3. Podstawy działalności gospodarczej;
 4. Język obcy zawodowy;
 5. Propedeutyka zdrowia;
 6. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii;
 7. Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia;
 8. Organizacja ochrony zdrowia;
 9. Język migowy;
 10. Technologie informatyczne;
 11. Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka;
 12. Teoretyczne podstawy wychowania dziecka;
 13. Teoria wychowania muzycznego;
 14. Teoria wychowania artystycznego;
 15. Pracownia pielęgnacji dziecka;
 16. Pracownia wychowania dziecka;
 17. Wychowanie dziecka przez literaturę i muzykę;
 18. Wychowanie artystyczne dziecka;
 19. Opieka nad dzieckiem;
 20. Praktyki zawodowe na II i IV semestrze.

Telefon

501 763 701

Email

lebork@oswiatalingwista.eu

Adres

ul. Marcinkowskiego1

84-300 Lębork

ORGAN PROWADZĄCY