Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Lębork | Marcinkowskiego 1

Witajcie w SPMiS!

 Wychowanie fizyczne;

 Podstawy anatomii

 Podstawy dermatologii

 Fizykoterapia

 Chemia kosmetyczna

 Zarys kosmetologii

 Psychologia

 Język obcy zawodowy

 Podstawy żywienia

 Podstawy działalności gospodarczej

 Bezpieczeństwo i higiena pracy

 Ratownictwo

 Wizaż

 Kosmetyka pielęgnacyjna i zabiegowa

 Zabiegi fizykoterapeutyczne

 Wizaż i stylizacja

 Pracownia chemii kosmetycznej

 Praktyki zawodowe na II i IV semestrze

Program nauczania:

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Adres

Lębork, ul. Marcinkowskiego 1

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Technik usług kosmetycznych

 przeprowadzić diagnozę kosmetyczną;

 wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i upiększające;

 udzielać porad kosmetycznych;

 organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny;

Absolwent potrafi:

 gabinety kosmetyczne;

 ośrodki SPA;

 własna działalność gospodarcza.

Potencjalne miejsca pracy:

2023 | Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu | Wszelkie prawa zastrzeżone

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Kontakt

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

REKRUTACJA 

Technik usług kosmetycznych

Czas trwania nauki: 2 lata

Zajęcia w weekendy

 

 absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;

 

 technik usług kosmetycznych wykonuje  zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej (zachowawczej), leczniczej i upiększającej;

 

 praca kosmetyczki ma charakter pracy indywidualnej, wykonuje ją samodzielnie w oparciu o własne wiadomości, umiejętności praktyczne i doświadczenia zawodowe.

Zawód: Technik usług kosmetycznych

Ponad 5 000

absolwentów SPMiS!

5000+

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

KONTAKT 

Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie szkoły lub biurze pracowni praktycznych.

Technik usług kosmetycznych

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych