Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Lębork | Marcinkowskiego 1

Witajcie w SPMiS!

 Wychowanie fizyczne;

 Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną;

 Zdrowie publiczne;

 Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy;

 Zarys psychologii, socjologia;

 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;

 Język migowy;

 Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia;

 Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze

 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną;

 Praktyki zawodowe na I i II semestrze

Program nauczania:

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Adres

Lębork, ul. Marcinkowskiego 1

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Opiekun medyczny

 rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

 pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;

 asystować pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;

 konserwować, dezynfekować przybory i narzędzia stosowane podczas wykonywania zabiegów;

 podejmować współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną;

Absolwent potrafi:

 podmioty lecznicze (szpitale, przychodnie itp.);

 ośrodki rehabilitacyjne;

 domy spokojnej starości;

 domy pomocy społecznej.

Potencjalne miejsca pracy:

2023 | Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu | Wszelkie prawa zastrzeżone

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Kontakt

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

REKRUTACJA 

Opiekun medyczny

Czas trwania nauki: 1 rok

Zajęcia w weekendy

 

 absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;

 

 opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe;

 

 rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

 

 pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne;

 

 asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną.

Zawód: Opiekun medyczny

Ponad 5 000

absolwentów SPMiS!

5000+

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

KONTAKT 

Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie szkoły lub biurze pracowni praktycznych.

Opiekun medyczny

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych