REKRUTACJA

Telefon

+48 501 763 701

Email

lebork@oswiatalingwista.eu

Adres

ul. Marcinkowskiego1
84-300 Lębork

Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie szkoły lub biurze pracowni praktycznych.

Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork (budynek „mechanika” sekretariat LO2)

poniedziałek-piątek 8:30-15:00

Pracownie Kształcenia Praktycznego

Ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork (budynek „ZWAR” I piętro pok. 122)

Wtorek 14:00 – 18:00, sobota 9:00 – 13:00

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !

Aby zapisać się drogą elektroniczną kliknij przycisk 'REKRUTACJA ' znajdujący się poniżej 

Warunki przyjęcia

1. Ukończona szkoła średnia* (np. liceum ogólnokształcące, technikum, nie wymagamy matury)
2. Złożenie kompletu dokumentów:

  • podanie o przyjęcie do szkoły – pobierz plik
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • dowód osobisty do wglądu podczas składania dokumentów
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy
  • 3 zdjęcia
  • potwierdzenie przelewu opłaty wpisowej

Dokumenty w wersji papierowej przyjmujemy w sekretariacie szkoły przy ulicy Marcinkowskiego 1 w Lęborku (Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły).

 

*nie dotyczy wybranych kursów

Absolwenci Studium, którzy kontynuują  naukę na kolejnym kierunku zwolnieni są z opłaty wpisowej.

Opłata wpisowa na wszyskich kierunkach wynosi 100 zł [PLN]

Opłaty należy dokonać na konto:

Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

nr 34 1090 1102 0000 0001 3501 9708

 

Opłata za kurs wg. cennika kursów.

Telefon

501 763 701

Email

lebork@oswiatalingwista.eu

Adres

ul. Marcinkowskiego1

84-300 Lębork

ORGAN PROWADZĄCY