Ze wszystkich nauk medycyna jest najszlachetniejsza

HIPOKRATES

Może już czas pokierować swoją karierą,  zdobyć nowy zawód

i zacząć dobrze zarabiać?

Możesz to zrobić nie wyjeżdzając z miasta.

 

Rozpocznij naukę w SPMiS w Lęborku!

WIZYTA MINISTRA PIOTRA BROMBERA – Podsekretarza Stanu 

w Ministerstwie Zdrowia w szkole policealnej w Lęborku.

W Szkole Policealnej Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Lęborku

odbyła się uroczystość wręczenia świadectw absolwentom szkoły -

OPIEKUNOM MEDYCZNYM, którzy ukończyli kształcenie w zawodzie, zgodnie z nowa podstawą programową 2021.

 

Uroczystość wręczenia świadectw absolwentom szkoły odbyła się dnia 01 kwietnia 2023r. 

i miała wyjątkowa oprawę, ponieważ uczestniczyli w niej goście z Ministerstwa Zdrowia:

Pan Minister Piotr Bromber oraz Pani Edyta Gadomska z Departamentu Kształcenia Kadr Medycznych.

Pan Minister podkreślił, jak ważną rolę zawodową pełni opiekun medyczny, a ostatnia zmiana podstawy programowej (2021) znacząco zwiększyła kompetencje zawodowe ludzi, którzy go wykonują. Podkreślił, że znaczenie oraz rola zawodu są bardzo ważne w opiece medycznej .

Ponadto przekazał informacje o zakończeniu prac nad ustawą o niektórych zawodach

medycznych, która regulować będzie 17 zawodów, w tym opiekuna medycznego.

 

Dyrektor Szkoły Pani Bożena Miotk pogratulowała słuchaczom wysokich wyników w nauce oraz wyników z egzaminu zawodowego, średni wynik szkoły to 96%. Przedstawiła zmiany w kształceniu w zawodzie w kwalifikacji: MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Kształcenie jest realizowane zgodnie z nową podstawą programową 2021 oraz półtorarocznym cyklu kształcenia. Podkreśliła, jak ważny 
i odpowiedzialny jest zawód, który będą wykonywać.

 

Po uroczystości był czas na krótkie spotkanie z nauczycielami, pracownikami szkoły i zaproszonymi gośćmi oraz słuchaczami. Pan Minister,
w towarzystwie Dyrekcji Szkoły, zapoznał się z bazą placówki, odwiedzając pracownie zawodowe oraz sale wykładowe. Była to też okazja
do rozmów ze słuchaczami. Zwiedzanie zakończono wpisem w księgę pamiątkową szkoły.

 

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Miasta Lęborka Pan Witold Namyślak, Starosta Lęborski Pani Alicja Zajączkowska, Sekretarz Miasta Pan Marian Kurzydło, Z-ca Dyrektora lęborskiego szpitala Pan Adam Hoffmann. Obecni byli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji, szkół, przedsiębiorstw, fundacji i stowarzyszeń.

 

 

 O nas

 

  Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych  w Lęborku, mocno wpisuje się w pejzaż edukacyjny miasta. Nasza oferta skierowana jest do osób,które ukończyły szkołę średnią i chcą dalej kontynuować naukę oraz do osób, które chcą uzupełnić swoje wykształcenie zawodowe.Uczniowie często wybierają naszą szkołę ,aby poszerzyć swoją wiedzę np.: w zakresie masażu, by móc potem pomóc w rehabilitacji swoich bliskich.

 Nasza oferta jest szeroka w kształceniu w zawodach medycznych i społecznych. Kształcimy w zawodach:opiekunka dziecięca, opiekun środowiskowy, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy,technik usług kosmetycznych, technik administracji, technik masażysta.Nasi absolwenci pracują w szpitalu, domach opieki społecznej, gabinetach masażu, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych, żłobkach przedszkolach, w ośrodkach pomocy społecznej.

 Dysponujemy bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami. Możemy pochwalić się różnorodnym i wysokiej jakości sprzętem do kształcenia praktycznego. Pracownie wyposażone są również w  wysokiej jakości sprzęt multimedialny -tablice, monitory, laptopy dla uczniów i nauczycieli. Te wszystkie działania mają na celu podnieść jakość kształcenia w szkole. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą, nasi nauczyciele rozwijają swoje kompetencje, a świadczy o tym wynik egzaminu zawodowego-ok.90% uczniów w 2018 r zdało egzamin zawodowy. Jesteśmy otwarci na współpracę z pracodawcami z terenu miasta i powiatu. Nasi uczniowie odbywają praktyki u wielu przedsiębiorców prywatnych, jak i w instytucjach państwowych.

 Możemy powiedzieć, że kształcimy w zawodach, które służą społeczeństwu.

                                                                                                             

                                                            Dyrektor

                                                                                            SPMiS w Lęborku

 

 

Nasze Studium to sposób na:

  • zdobycie nowego zawodu,
  • uzupełnienie swojego wykształcenia,
  • udoskonalenie swoich umiejętności,
  • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej

Kursy

Absolwent Studium Pracowników Medycznych i Społecznych uzyskuje tytuł technika w swoim zawodzie, dyplom Europass uznawany w całej Unii Europejskiej oraz ma możliwość podniesienia kwalifikacji, a tym samym swojej konkurencyjności na rynku pracy, korzystając z oferty dodatkowej kursów    i szkoleń organizowanych przez szkołę.

Warunki nauki

– zajęcia w weekendy
– praktyczna nauka zawodu w specjalistycznych placówkach medycznych
– ponad 50% czasu nauki przeznaczone na zajęcia praktyczne
– dodatkowe kursy i szkoleniapodnoszące kwalifikacje
– absolwenci otrzymują tytuł technikaoraz EUROPASS, europejski certyfikat umiejętności uznawany w krajach Unii Europejskiej
– pośredniczymy w zatrudnieniu naszych absolwentów w kraju i za granicą.

Kto może podjąć naukę w SPMiS?

– absolwenci szkoły średniej – Nie wymagamy matury!
– absolwenci studiów wyższych, którym zdobyty zawód nie zapewnia miejsca na rynku pracy
– osoby poszukujące pracy
– pracownicy, którzy planują swoją ścieżkę rozwoju zawodowego, dostosowując się do oczekiwań pracodawcy oraz dynamicznie zmieniającego się rynku pracy

Uprawnienia szkoły publicznej

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych  posiada uprawnienia szkoły publicznej dla młodzieży. Posiadamy pozwolenie Ministerstwa Zdrowia. Nadzór nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty. Państwowe Egzaminy Zawodowe przeprowadzamy we własnych ośrodkach egzaminacyjnych. Słuchacze otrzymują legitymacje uprawniające do zniżek na przejazdy oraz zaświadczenia do ZUS.

Telefon

501 763 701

Email

lebork@oswiatalingwista.eu

Adres

ul. Marcinkowskiego1

84-300 Lębork

ORGAN PROWADZĄCY