Ze wszystkich nauk medycyna jest najszlachetniejsza

HIPOKRATES

Może już czas pokierować swoją karierą,  zdobyć nowy zawód

i zacząć dobrze zarabiać?

Możesz to zrobić nie wyjeżdzając z miasta.

 

Rozpocznij naukę w SPMiS w Lęborku!

    Dzień Edukacji Narodowej to okazja do licznych spotkań, tak też  było i  w naszej szkole. W piątek Burmistrz Miasta  p. Witold Namyślak wraz z Sekretarzem  Miasta 
p. Marianem Kurzydło spotkał się z nauczycielami i dyrekcją szkoły. Spotkanie pozwoliło zaprezentować  kierunki rozwoju szkoły,   bazy dydaktycznej oraz planów związanych
z kształceniem w nowych zawodach.

  W sobotę natomiast szkołę odwiedziła Pani Starosta Alicja Zajączkowska, która zapoznała się z bazą szkoły. Podczas spotkania była okazja do krótkiej rozmowy zarówno
z nauczycielami jak i słuchaczami. Rozmowa dotyczyła również  zintegrowanego systemu szkolnictwa zawodowego, adekwatnego do potrzeb miasta i powiatu.

 

Tradycyjnie, w trzeci piątek września, odbyło się spotkanie inauguracyjne rok szkolny 2021/2022 w Szkole Policealnej SPMiS w Lęborku. W uroczystości wzięło udział ok. 200 osób, które powitała dyrektor szkoły Bożena Miotk. Podczas spotkania odbyło się wręczenie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe tegorocznych absolwentów. Momentem kulminacyjnym było tzw. "czepkowanie" Opiekunów Medycznych,
 co stanowi symboliczne wprowadzenie do wykonywania zawodu, a tym samym wpisuje
się w tradycję naszej szkoły. Absolwentom gratulujemy imponujących wyników,
a adeptom życzymy owocnej nauki w rozpoczynającym się roku szkolnym.

 O nas

 

  Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych  w Lęborku, mocno wpisuje się w pejzaż edukacyjny miasta. Nasza oferta skierowana jest do osób,które ukończyły szkołę średnią i chcą dalej kontynuować naukę oraz do osób, które chcą uzupełnić swoje wykształcenie zawodowe.Uczniowie często wybierają naszą szkołę ,aby poszerzyć swoją wiedzę np.: w zakresie masażu, by móc potem pomóc w rehabilitacji swoich bliskich.

 Nasza oferta jest szeroka w kształceniu w zawodach medycznych i społecznych. Kształcimy w zawodach:opiekunka dziecięca, opiekun środowiskowy, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy,technik usług kosmetycznych, technik administracji, technik masażysta.Nasi absolwenci pracują w szpitalu, domach opieki społecznej, gabinetach masażu, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych, żłobkach przedszkolach, w ośrodkach pomocy społecznej.

 Dysponujemy bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami. Możemy pochwalić się różnorodnym i wysokiej jakości sprzętem do kształcenia praktycznego. Pracownie wyposażone są również w  wysokiej jakości sprzęt multimedialny -tablice, monitory, laptopy dla uczniów i nauczycieli. Te wszystkie działania mają na celu podnieść jakość kształcenia w szkole. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą, nasi nauczyciele rozwijają swoje kompetencje, a świadczy o tym wynik egzaminu zawodowego-ok.90% uczniów w 2018 r zdało egzamin zawodowy. Jesteśmy otwarci na współpracę z pracodawcami z terenu miasta i powiatu. Nasi uczniowie odbywają praktyki u wielu przedsiębiorców prywatnych, jak i w instytucjach państwowych.

 Możemy powiedzieć, że kształcimy w zawodach, które służą społeczeństwu.

                                                                                                             

                                                            Dyrektor

                                                                                            SPMiS w Lęborku

 

 

Nasze Studium to sposób na:

  • zdobycie nowego zawodu,
  • uzupełnienie swojego wykształcenia,
  • udoskonalenie swoich umiejętności,
  • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej

Kursy

Absolwent Studium Pracowników Medycznych i Społecznych uzyskuje tytuł technika w swoim zawodzie, dyplom Europass uznawany w całej Unii Europejskiej oraz ma możliwość podniesienia kwalifikacji, a tym samym swojej konkurencyjności na rynku pracy, korzystając z oferty dodatkowej kursów    i szkoleń organizowanych przez szkołę.

Warunki nauki

– zajęcia w weekendy
– praktyczna nauka zawodu w specjalistycznych placówkach medycznych
– ponad 50% czasu nauki przeznaczone na zajęcia praktyczne
– dodatkowe kursy i szkoleniapodnoszące kwalifikacje
– absolwenci otrzymują tytuł technikaoraz EUROPASS, europejski certyfikat umiejętności uznawany w krajach Unii Europejskiej
– pośredniczymy w zatrudnieniu naszych absolwentów w kraju i za granicą.

Kto może podjąć naukę w SPMiS?

– absolwenci szkoły średniej – Nie wymagamy matury!
– absolwenci studiów wyższych, którym zdobyty zawód nie zapewnia miejsca na rynku pracy
– osoby poszukujące pracy
– pracownicy, którzy planują swoją ścieżkę rozwoju zawodowego, dostosowując się do oczekiwań pracodawcy oraz dynamicznie zmieniającego się rynku pracy

Uprawnienia szkoły publicznej

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych  posiada uprawnienia szkoły publicznej dla młodzieży. Posiadamy pozwolenie Ministerstwa Zdrowia. Nadzór nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty. Państwowe Egzaminy Zawodowe przeprowadzamy we własnych ośrodkach egzaminacyjnych. Słuchacze otrzymują legitymacje uprawniające do zniżek na przejazdy oraz zaświadczenia do ZUS.

Telefon

501 763 701

Email

lebork@oswiatalingwista.eu

Adres

ul. Marcinkowskiego1

84-300 Lębork

ORGAN PROWADZĄCY