Higienistka stomatologiczna

Czas trwania nauki: 2 lata

 Zajęcia w weekendy

Zawód: higienistka stomatologiczna

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;
 • higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty;
 • wykonuje wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej, prowadzi porady dietetyczne, a także wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi nad i poddziąsłowe, lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki kariologicznej, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych;
 • w swojej pracy wykorzystuje nowoczesny sprzęt stomatologiczny spełniający najnowsze wymagania.

Potencjalne miejsca pracy:

 • gabinety dentystyczne;
 • gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Absolwent potrafi:

 • określić zadania, zakres i strukturę opieki stomatologicznej;
 • rozpoznawać i określać wyposażenie pracowni stomatologicznej w sprzęt, narzędzia i materiały oraz aparaturę diagnostyczno-leczniczą;
 • określać podstawowe czynności i zabiegi stosowane w stomatologii;
 • współpracować z lekarzem podczas wykonywanych zabiegów stomatologicznych;
 • przygotować zestawy narzędzi do zabiegów stosowanych w stomatologii zachowawczej, protetyce, paradontologii i ortodoncji;
 • obsługiwać, kontrolować działanie oraz konserwować urządzenia i aparaturę stomatologiczną;
 • stosować zasady i metody odkażania i wyjaławiania;
 • przygotowywać pacjentów do zabiegów, stosować zasady pielęgnacji podczas i po zabiegu diagnostycznym i leczniczym;
 • organizować stanowiska pracy w poradniach stomatologicznych różnych specjalności;
 • prowadzić dokumentację i sprawozdawczość stomatologiczną;
 • określać i stosować czynności oraz techniki wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych i leczniczych z zakresu stomatologii;
 • prowadzić profilaktykę próchnicy zębów, określać i stosować czynności oraz zabiegi higieniczno-profilaktyczne i lecznicze zgodnie z kompetencjami zawodowymi;
 • prowadzić profilaktykę periodontologiczną, zapobiegać chorobom przyzębia i jamy ustnej oraz wadom szczękowo-zgryzowym;
 • prowadzić profilaktykę ortodontyczną, stosować zabiegi zapobiegawczo-lecznicze pod kierunkiem lekarza specjalisty;
 • przekazywać i wykorzystywać wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych do oceny układu stomatologicznego
 • prowadzić profilaktykę onkologiczną jamy ustnej;
 • określać zadania i zasady prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej, wspomagającej działalność leczniczą i rehabilitacyjną;
 • określać i stosować metody i formy wychowania zdrowotnego w prowadzeniu stomatologicznej edukacji zdrowotnej w różnych środowiskach;
 • samodzielnie wykonywać niektóre zabiegi stomatologiczne, takie jak: lakowanie zębów, fluoryzacja, piaskowanie.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne;
 2. Podstawy przedsiębiorczości;
 3. Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia;
 4. Propedeutyka stomatologiczna;
 5. Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej;
 6. Pierwsza pomoc w zagrożeniu życia i zdrowia;
 7. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;
 8. Elementy psychologii;
 9. Język obcy w stomatologii;
 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy;
 11. Język migowy;
 12. Technologie informatyczne;
 13. Zarys mikrobiologii;
 14. Podstawy farmakologii;
 15. Technika i zasady pracy w gabinecie stomatologicznym;
 16. Asystowanie lekarzowi dentyście w zabiegach z zakresu implantologii
 17. Działalność profilaktyczno lecznicza higienistki stomatologicznej – zajęcia praktyczne;
 18. Praktyki zawodowe na III i IV semestrze.

PRACOWNIA

Telefon

501 763 701

Email

lebork@oswiatalingwista.eu

Adres

ul. Marcinkowskiego1

84-300 Lębork

ORGAN PROWADZĄCY