Technik administracji

Czas trwania nauki: 2 lata

 Zajęcia w weekendy

Zawód: technik administracji

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass
 • absolwent zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji medycznej pacjentów i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w przychodniach, szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej
 • wykonuje prace biurowe
 • sporządza dokumenty
 • nadzoruje harmonogram przyjmowania pacjentów

Potencjalne miejsca pracy:

Szpitale, przychodnie, zakłady opieki zdrowotnej, biura i urzędy.

Program nauczania:

 1. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 2. Język migowy
 3. Język obcy zawodowy
 4. Komputerowe wspomaganie pracy rejestratorki medycznej
 5. Obsługa klienta w podmiotach opieki zdrowotnej
 6. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 7. Podstawy finansów publicznych
 8. Podstawy prawa administracyjnego
 9. Podstawy prawa cywilnego
 10. Podstawy prawa pracy
 11. Postępowanie w administracji
 12. Wychowanie fizyczne
 13. Wykonywanie pracy biurowej
 14. Zajęcia fakultatywne* (rejestracja medyczna, administracja w bezpieczeństwie, podstawy protokołu dyplomatycznego)

Słuchaczom poszczególnych kierunków, w zależności od zawodu, umożliwiamy udział w dodatkowych kursach, szkoleniach i seminariach prowadzonych przez renomowane podmioty medyczne w następującym zakresie:
Technik administracji: organizacja pracy rejestracji medycznej, sekretariatu medycznego lub administracja w bezpieczeństwie

Absolwent potrafi:

 • obsługuje pracę rejestracji w szpitalach, przychodniach i zakładach opieki zdrowotnej
 • sporządza sprawozdania i protokoły
 • przygotowuje karty pacjentów
 • opracowuje projekty akty administracyjne i inne dokumenty
 • zajmuje się planowaniem i organizowaniem pracy rejestracji, w tym harmonogramem przyjmowania pacjentów
 • prowadzić podstawową dokumentację księgową
 • planować koszty i przychody
 • gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników

Telefon

501 763 701

Email

lebork@oswiatalingwista.eu

Adres

ul. Marcinkowskiego1

84-300 Lębork

ORGAN PROWADZĄCY