Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Lębork | Marcinkowskiego 1

Witajcie w SPMiS!

 Wychowanie fizyczne

 Podstawy psychologii

 Wybrane zagadnienia z socjologii

  Opieka i pielęgnacja człowieka

 Organizacja opieki środowiskowej

 Język obcy w pomocy społecznej

 Umiejętności opiekuńcze

 Aktywizacja osoby podopiecznej

 Trening umiejętności społecznych

 Praktyki zawodowe na  I i II semestrze

Program nauczania:

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Adres

Lębork, ul. Marcinkowskiego 1

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Opiekun środowiskowy

 organizować opiekę oraz wspierać społecznie osobę podopieczną;

 sprawować opiekę nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;

 pomagać osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;

 motywować osobę podopieczną do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej;

Absolwent potrafi:

 placówki pomocy społecznej;

 środowisko zamieszkania podopiecznego;

 MOPS, MOPR.

Potencjalne miejsca pracy:

2023 | Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu | Wszelkie prawa zastrzeżone

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Kontakt

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

REKRUTACJA 

Opiekun środowiskowy

Czas trwania nauki: 1 rok

Zajęcia w weekendy

 

 absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;

 

 istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych,

 

 opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Zawód: Opiekunka środowiskowa

Ponad 5 000

absolwentów SPMiS!

5000+

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

KONTAKT 

Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie szkoły lub biurze pracowni praktycznych.

Opiekun środowiskowy

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych