Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Lębork | Marcinkowskiego 1

Witajcie w SPMiS!

 Wychowanie fizyczne;

 Podstawy przedsiębiorczości;

 Anatomia z fizjologią;

 Teoria masażu;

 Zarys fizjoterapii;

 Wybrane zagadnienia kliniczne;

 Organizacja ochrony zdrowia;

 Propedeutyka zdrowia i pierwsza pomoc;

 Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii;

 Technologie informatyczne;

 Język obcy zawodowy;

 Język migowy;

 Podstawy działalności gospodarczej;

 Bezpieczeństwo i higiena pracy;

 Pracownia masażu;

 Organizacja i stosowanie masażu leczniczego – zajęcia praktyczne;

 Metodyka masażu sportowego;

 Metodyka masażu kosmetycznego;

 Praktyki zawodowe na II i IV semestrze.

Program nauczania:

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Adres

Lębork, ul. Marcinkowskiego 1

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Technik masażysta

 Wykonywać masaż medyczny;

 Wykonywać masaż sportowy;

 Wykonywać masaż kosmetyczny i profilaktyczny;

 Prowadzić działalność profilaktyczną, popularyzującą zachowania prozdrowotne.

Absolwent potrafi:

 członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczenie usług indywidualnych;

 szpitale;

 przychodnie rehabilitacyjne;

 gabinety fizjoterapeutyczne;

 sanatoria;
 hotele i gabinety odnowy biologicznej;

 ośrodki SPA;

 prywatne gabinety masażu;

 masażysta drużyny sportowej.

Potencjalne miejsca pracy:

2023 | Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu | Wszelkie prawa zastrzeżone

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Kontakt

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

REKRUTACJA 

Technik masażysta

Czas trwania nauki: 2 lata

Zajęcia w weekendy

 

 absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;

 

 masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych;

 

 technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych i sprawność manualną;

 

 wykonuje podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta.

Zawód: Technik masażysta

Ponad 5 000

absolwentów SPMiS!

5000+

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

KONTAKT 

Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie szkoły lub biurze pracowni praktycznych.

Technik masażysta

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych