Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Lębork | Marcinkowskiego 1

Witajcie w SPMiS!

Ponad 5 000

absolwentów SPMiS!

5000+

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Współtwórca ratownictwa patronem szkoły w Lęborku

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
16 października 2023

Podczas jubileuszu X-lecia istnienia Szkoły Policealnej Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Lęborku odbyła się urpoczystość nadania imienia połączona z inauguracją kolejnego orku szkolnego. Podczas spotkania absolwenci otrzymali dyplomy zawodowe.

 

Dzień 6 października 2023 roku zapisał się w historii Szkoły W tym dniu odbyła się uroczystość nadania nie tylko imienia, szkoła otrzymała sztandar.

 

Aula zgromadziła nie tylko słuchaczy, absolwentów nauczycieli i pracowników szkoły, Placówkę odwiedziło wielu gości, przyjaciół i sympatyków.

 

Gościem honorowym był patron szkoły Pan Krzysztof Panufnik – współtwórca ratownictwa medycznego, dydaktyk, nauczyciel, wykładowca.

 

Obecna była Pani Edytę Gadomską - Zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych, reprezentująca Ministra Piotra Brombera Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pani Alicja Zajączkowską Starosta Lęborski, Pan Marian Kurzydło Sekretarz Miasta Lęborka, przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń, szkół, przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą.

 

Historię szkoły, jej rozwój oraz plany na kolejne lata przedstawił Prezes OSR Daniel Mihuniewicz. Ochotnicza Służba Ratownicza od lipca 2017 roku jest organem prowadzącym szkołę, którą przejął od NCE Oświata Lingwista w Gdańsku.

 

Dyrektor szkoły Pani Bożena Miotk w swoim wystąpieniu nawiązała do zawodów medycznych i społecznych. Zawodów, w których ważne jest poszanowanie i służenie drugiemu człowiekowi. Podkreśliła, że nadając szkole imię, ustalono kierunek działań, poprzez osobę patrona jako punktem odniesienia.

 

Chcąc przybliżyć osobę patrona Szkoły Policealnej Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Lęborku, można by pokusić się o stwierdzenie, że próba opisania w kilku krótkich zdaniach ogromu prowadzonej działalności na rzecz edukacji medycznej, współtwórcy współczesnego ratownictwa medycznego, jest niezwykle karkołomnym przedsięwzięciem.

 

Notę biograficzną Krzysztofa Panufnika przedstawił Jakub Łabacki Ratownik OSR. Nota została uzupełniona przez Prezesa OSR, który wspominał spotkania z patronem, czy wspólne spotkanie z poznańskimi słuchaczami, podczas ich pobytu w Lęborku.

 

Prezes OSR przekazał na ręce dyrektora szkoły Pani Bożeny Miotk sztandar. Nie zabrakło wzruszającego wystąpienia gościa honorowego, patrona szkoły.

 

Tak jak dziedzictwo patrona szkoły przeplatające się przez historię polskiego ratownictwa medycznego, Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Lęborku im. Krzysztofa Panufnika idąc za przykładem swego patrona stanie się latarnią, pokazującą drogę ku profesjonalizmowi, etyce i trosce o drugiego człowieka.

 

Krzysztof Panufnik urodzony w 1947 roku w Poznaniu. Jego życiorys to historia wyjątkowej pasji, poświęcenia oraz determinacji w współtworzeniu Zawodu Ratownik Medyczny. Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych w zakresie pedagogiki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją wiedzę I umiejętności poszerzał poprzez liczne kursy I szkolenia m.in. kurs ratownictwa medycznego Milkwaukee International Health Training Center, warsztaty pedagogiki kreatywnej CEM, kurs edukatorski “Nowa Szkoła Zawodowa”.

Wrodzone poczucie empatii I chęć pomagania innym kształtowały jego przyszłą ścieżkę zawodową. Pracę rozpoczął jako sanitariusz, a następnie dyspozytor w stacji Pogotowia Ratunkowego miasta Poznania.

Kolejne miejsca pracy to Przychodnia Powiatowa w Poznaniu, Urząd Gminy Czerwonak, Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Piłce. W 1975 r został kierownikiem “Szkoły Ratownictwa” Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Poznań. To właśnie tutaj współdziałał w opracowaniu i realizacji programów szkoleń ratowniczych lekarzy oraz opracował programy szkoleń pielęgniarek, dyspozytorów i sanitariuszy pogotowia oraz ratowników społecznych. Od 1992r nauczyciel w Medycznym Studium Zawodowym im. PCK w Poznaniu. To tutaj wzbogacał swoje doświadczenie w dydaktyce ratownictwa, konstruował programy edukacyjne, opracowywał nowoczesne narzędzia dydaktyczne. Ponadto Krzysztof Panufnik był m.in. członkiem Kolegium do spraw Wykroczeń przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Poznaniu oraz krajowym doradcą metodycznym dla nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół medycznych Wydziałów Ratowników Medycznych. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe wykorzystuje jako krajowy specjalista Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej o specjalności edukacja medyczna.

Współdziała jako niezależny ekspert w zakresie organizacji ratownictwa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Prowadzi szkolenia w ratownictwie przedlekarskim dla potrzeb Wojska Polskiego I Policji. To tylko ułamek działalności zawodowej i edukacyjnej Krzysztofa Panufnika. Jego całokształt pracy przyczynił się do poprawy standardów ratownictwa medycznego w Polsce, a także do zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat znaczenia pierwszej pomocy. Krzysztof Panufnik to postać, której wkład w rozwój ratownictwa medycznego w Polsce trudno przecenić. Jego determinacja, pasja i oddanie sprawiły, że Polska ma obecnie jedną z najbardziej zaawansowanych i efektywnych służb ratownictwa medycznego na świecie.

2023 | Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu | Wszelkie prawa zastrzeżone

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Kontakt

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

POWRÓT DO AKTUALNOŚCI